Обучение

Учебен център за газови технологии „Газтек БГ” към „Газтек БГ” АД  (сертифицирана по  БДС EN ISO 9001:2008) извършва специализирано професионално обучение в областта на проектирането и технологиите за изграждане на газови инсталации и съоръжения.

Учебен център за газови технологии „Газтек БГ” притежава лицензия № 200312050/17.09.2003 на НАПОО за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по следните професии и специалности:

-    „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, специалност „Газова техника”
-    „Заварчик”, специалност „Заваряване на стомани” , „Заваряване на полиетилен висока плътност PE-HD” и  „Спояване на медни тръби и фитинги”


Учебен център за газови технологии „Газтек БГ” разполага с модерна база за обучение по теория и практика. Обучението е организирано на модулен принцип и се провежда от висококвалифицирани преподаватели. На успешно завършилите се издават съответните удостоверения или свидетелства за правоспособност.