-

Кой е най-надеждният източник на топлина по време на криза?
печки на дърва и въглища (2672)
  57.52%
електрически уреди (684)
  14.73%
газови уреди (752)
  16.19%
централно парно (341)
  7.34%
друго (196)
  4.22%