-

За какво бихте използвали природен газ?
Отопление (162)
  10.77%
Готвене (19)
  1.26%
Отопление и готвене (1323)
  87.97%