-

Как научихте за услугите, предлагани от "Газтек БГ"?
от интернет (28)
  27.45%
от реклама в медиите (19)
  18.63%
от дипляни и брошури (0)
  0.00%
от познати (26)
  25.49%
от друг източник (29)
  28.43%