Започва предпроектното проучване за междусистемната газова връзка със Сърбия

2012-01-18


Министерството на икономиката, енергетиката и туризма сключи договор с "Газтек БГ" АД за предпроектно проучване за изграждане на междусистемна газова връзка между България и Сърбия.
Проучването трябва да включва поне 3 варианта на трасе на свързващия газопровод на територията на страната, технологична схема за пренос на природен газ в двете посоки и местоположение на технологичните площадки. С договора фирмата-изпълнител се задължава още да извърши анализ „разходи-ползи“ на проекта и ОВОС.

Предпроектното проучване е част от проекта "Подготовка, проучвания и проектиране за изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия", който се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Предпроектното проучване трябва да бъде направено за максимум 12 месеца. Стойността на договора е 1 344 400 лв, осигурени по линия на Оперативна програма "Регионално развитие".

Предвижда се общата дължина на трасето на газовата връзка между България и Сърбия да е около 150 км., като една трета от тях са на българска територия, а останалите -  на сръбска. Очаква се газопроводът да осигурява възможност за доставки на природен газ в диапазона от 1.8 млрд. куб. м/год. до 5 млрд. куб. м/год. в двете посоки. Строителството е планирано да започне през 2013г. и да приключи в края на 2015г.

Изграждането на междусистемните газови връзки със съседните държави е един от основните приоритети в работата на МИЕТ в енергийния отрасъл. Те осигуряват диверсификация на източниците и трасетата, конкурентен газов пазар и по-ниски цени на доставките за България.