Обявяване за сключване на договори с подизпълнители по Оперативна Програма "Конкурентноспособност"

2011-08-30


Във връзка със спечеления от „ГАЗТЕК БГ” АД проект по процедура „Покриване на международно признати стандарти” BG161PO003-2.1.08 по ОП "Конкурентноспособност", след определяне на изпълнители съобразно Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г., „ГАЗТЕК БГ” АД сключи договори със следните подизпълнители:

"Лойдс регистър ЕМЕА "
- Изпълнител на сертификация по БДС EN ISO 14001:2004 и SA8000:2008

"Балтов Консулт" ЕООД
- Изпълнител на консултантска услуга за подготовка, изграждане и въвеждане на система за управление в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 14001:2004 и SA8000:2008

"Ей Си Одит" ООД - Изпълнител на финансов одит

"КИПС" ООД - Изпълнител на визуализация