Наградиха най-добрите млади газови техници

2011-04-28


Силвестър Николов, Асен Благоев иВенислав Василев от Професионалната гимназия по транспорт и енергетика „ХенриФорд”, София, спечелиха първата награда – кросови мотоциклети, в Шестиянационален конкурс за най-добър млад газов техник 2011, организиран от Овергаз, Министерството на образованието, младежта и науката и професионалнитетехнически гимназии, в които се преподава специалността „Газова техника”.

 Втори се наредиха ВикторБахдасарян, Дилян Илиев и Павел Марков от русенската Професионална гимназия попромишлени технологии "Атанас Буров". Те получиха по един преносимкомпютър.

 Бронзовите медали и професионалникомплекти с инструменти за газификация останаха за Мариян Кръстев, БожидарАтанасов и Любен Кунев от ямболската Професионална техническа гимназия „ИванРайнов”.

 Златните медали и ключовете зановите си мотори победителите получиха от г-н Сашо Дончев, изпълнителендиректор на „Овергаз Инк.” АД. Той призова финалистите никога да не се уморяватда катерят върхове и ги увери, че с тяхна помощ природният газ може да станедостъпен за всички хора в България.

 Като бонус всички 18 младежимогат да следват без приемен изпит в енергийните специалности на техническитеуниверситети у нас. Те получиха и предложения за работа в инсталаторските групина дъщерните на Овергаз газоразпределителни дружества в страната.

 Както и в предишните състезания,финалът, който се проведе на 28 април в централата на „Софиягаз” в столицата,бе много оспорван. Първи и най- добре успяха да се справят със задачатасофийските гимназисти, които изградиха работеща и технически изправна домашнагазова инсталация за 2 часа.

 След оспорвана конкуренция сблизо 200 младежи от цяла България до последната фаза на надпреваратадостигнаха 18 момчета от четири професионални гимназии, разделени в шестотбора. Във всички тези училища се преподава специалността „Газова техника” – по идея и с помощта на Овергаз.

Конкурсът се проведе пред централата на "Софиягаз", като журито бе съставено от специалисти работещи в "Овергаз" и "Газтек БГ".