Приключи процедурата за избор на Изпълнител на прединвестиционно проучване за българския участък от проекта „Южен поток”

2011-02-08


 
Изпълнител на прединвестиционно проучване ще бъде Консорциум ОАО „ЮЖНИИГИПРОГАЗ” и „ГАЗТЕК БГ” АД
 
„Български енергиен холдинг” ЕАД и ОАО „Газпром”  избраха консорциума между украинската компания ОАО „ЮЖНИИГИПРОГАЗ” и регистрираното в България дружество „ГАЗТЕК БГ” АД за изпълнител на прединвестиционно проучване за българския участък от проекта „Южен поток”, след проведена открита процедура.
Изпълнителят следва да проучи техническата, правната, екологичната, финансовата и икономическата осъществимост на българския участък от газопровода „Южен поток” с оглед обезпечаването доставките на природен газ за Централна и Южна Европа.