Засилва се интереса към газово обучение

2011-01-24


        С 10% повече са желаещите да се специализират в областта на газификацията през 2010 година, съобщава „Овергаз”. 985 души взеха участие в курсовете на учебния център на „Газтек БГ” АД (дъщерна компания на „Овергаз”) за повишаване професионалната квалификация през изминалата година. Броят им през 2009-та бе 894. Всички те получиха знания, които дават възможност за реализация в разрастващия се пазар на природен газ в страната.
Обученията са комбинация от теоретични и практически задачи. Учебната база на дружеството осигурява на участниците достъп до най-модерните технологии и така им дава възможност да придобият, упражнят и усъвършенстват своите знания и умения в сферата на газификацията.

    „Газтек БГ” АД обучава газови специалисти от 2003 година, когато получи лиценза си от Националната агенция за професионално обучение и образование. До момента над 7000 души преминаха курсовете по проектиране, изграждане и експлоатация на системи за снабдяване с природен газ, съоръжения и инсталации.
Компанията беше главен партньор в проекта „Овергаз” – повече знание за чиста енергия”, който бе финансиран по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” и включваше обучение на 215 служители от най-голямата частна газоразпределителна компания в страната.
Най-малко по 200 добри газови специалисти на година ще търси българският трудов пазар до 2020-а. Те трябва да могат да изградят поне 300 хиляди газови инсталации в българските домове през следващите 10 години.