"ГАЗТЕК БГ" АД предоставя на българския и международния пазар качествени, надеждни и безопасни инженерни решения, проекти и технологии в областта на природния газ и свързаната replica chopard happy watches селищна инженерна инфраструктура.

"ГАЗТЕК БГ" АД е иновационна компания, която проучва и прилага най-добрата европейска и световна бизнес практика, за да постига постоянно усъвършенстване на технологиите, персонала и продуктите си и да допринася за устойчивото развитие на икономиката, околната среда и обществото.

"ГАЗТЕК БГ" АД работи за утвърждаването си като високопроизводителна, конкурентноспособна и ефективна компания, за непрекъснато подобряване на организацията и управлението, за постигане висока възвръщаемост и увеличаване на пазарната стойност на капитала в интерес на своите акционери.