Защо природният газ е чист?

Когато гори, природният газ не отделя прах или сажди. Той отделя преди всичко водни пари и въглероден диоксид, който се превръща обратно в кислород от зелените растения. Той постига най-високата енергийна ефективност сред всички останали енергоизточници, съществуващи на пазара.


Как биха могли да станат инциденти?

Ако се използва правилно, природният газ не е опасен. ГАЗТЕК БГ АД не щади усилия, за да гарантира  газът да достига до потребителите  по безопасен начин. Инцидент би могъл да стане, ако има неизправно оборудване, неправилна поддръжка или когато членовете на домакинството не спазват правилата за безопасна експлоатация на уредите.


Защо трябва да вземем предпазни мерки, когато потребяваме природен газ?

Защото природният газ е енергоизточник. За да бъде причинено избухване, трябва да има изтичане на газ в затворено помещение в големи количества, който да се смеси с кислород в определена пропорция. След това тази концентрирана chopard happy sport replica watches смес трябва да бъде запалена от искра. Такава ситуация е по-скоро хипотетична, защото природният газ е два пъти по-лек от въздуха, издига се максимално нагоре в помещението и “търси” и най-малката пролука, за да излезе навън. Газът в малки количества в затворено помещение не е опасен.  


Какво е характерно за готвенето на природен газ?

Готвенето на природен газ прави възможно да контролираме нивото на топлината и да променяме нейната сила в зависимост от етапа на приготвяне на ястието. Пламъкът е безопасен и може да бъде увеличаван или намаляван моментално. Тъй като произвежда водни пари, докато изгаря, природният газ не изсушава храната, приготвена във фурната. Тя запазва своя вкус и сочност. За да поддържат качеството на природния газ, плотовете на готварските печки са подобрени, като се използват много съвременни технологии


Възможни ли са фатални последствия при отравяне с природен газ?

Това е възможно само в детективските романи! Природният газ не е токсичен и може да бъде смъртоносен само в затворена стая, в която липсва кислород. Дори и в този случай по-скоро липсата на кислород би довела до задушаване, отколкото наличието на природен газ.


Как природният газ достига до потребителите?

Природният газ се транспортира по тръби, които обикновено са положени подземно в уличното платно. На границата на вашия имот се поставя синьо табло, което осъществява връзката между уличната газоразпределителна мрежа и Вашата сградна газова инсталация. В него има регулатор на налягането, отсекатели, стабилизатори и разбира се, газов разходомер. Газовият разходомер показва колко природен газ е изразходван и Вие можете да видите това във всеки момент от денонощието.

За да могат показанията на разходомера да бъдат безпроблемно отчитани от представители на газоразпределителното дружество, таблото се поставя на място, до което има постоянен достъп.


За какво мога да използвам природен газ?

- за отопление/охлаждане
- за топла вода
- за готвене


Какви варианти на газова инсталация да изберем?

 

Към всички варианти може да се добави газова готварска печка.

 

В сгради с етажна собственост (многофамилни жилищни сгради) може да се избере между:

- Колективно захранване на сградата.

Отоплението и топлата вода се осигуряват от котел, разположен в общо помещение, от което се развива водна инсталация с радиатори за всеки апартамент (имот). В този случай разходомерът за природен газ е общ за цялата сграда и се налага дялово разпределение на топлинната енергия, като база за разпределяне на консумираното количество природен газ за всеки имот. Ако ще се ползва газ за готвене, се изгражда и газова инсталация до готварска печка във всеки апартамент, което оскъпява инвестицията.

 

- Индивидуално захранване на всеки имот.

Тук са възможни два варианта:

- в стълбищната клетка се изгражда общ вертикален газопровод и от него чрез отклонения се монтират газозамерни табла за всеки потребител. От таблото се развива индивидуална вътрешна инсталация с котел или конвектори.

- на фасадата или във фоайето се нареждат газозамерните табла и от тях се изтеглят тръби до всеки апартамент (обект).