Декларация на ръководството относно политиката по качеството и околната среда