Курсове

НАРЕДБА по ПМС 171 за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. Обн. ДВ. бр.67 от 2 Август 2004г.


Организатор:

Учебен център за газови технологии Газтек БГ
Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски”, 4 Лабораторен корпус, ет.2

Лице за контакти:
Иван Савов, Tel.: 0882174237


Телефон:
0882174289

E-mail:
ivan_savov@overgas.bg
todor_nachev@overgas.bg

Продължителност:

2 дни

Цена на участник:
За предлаганото качество - най-добрата цена,
В цената са включени: кафе паузи, обяд, учебни материали. При желание - резервации за нощувки.
Отстъпки в цената при фирмени заявки над трима участника

Описание:
Запознаване с:
- устройството на обекти и съоръжения за природен газ.
- изискванията за изпитване на газопроводи, съоръжения и газови инсталации.
- изискванията по безопасна експлоатация.
- технически надзор.
- изисквания към фирмите, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване.

Документ:
На успешно завършилите - Удостоверение за професионално обучение

Място на провеждане:
Учебен център за газови технологии Газтек БГ
Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски”, 4 Лабораторен корпус, ет.2
За фирми извън гр. София, при заявки над 10 бр., обучението може да се проведе в самите фирми
запиши се