Курсове

НАРЕДБА №6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ.


Организатор:
Учебен център за газови технологии Газтек БГ

Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски”, 4 Лабораторен корпус, ет.2

Лице за контакти:
Иван Савов, Tel.: 0882174237

Телефон:
0882174289

E-mail:
ivan_savov@overgas.bg
todor_nachev@overgas.bg

Продължителност:
2 дни

Цена на участник:
За предлаганото качество - най-добрата цена,
В цената са включени: кафе паузи, обяд, учебни материали. При желание - резервации за нощувки.
Отстъпки в цената при фирмени заявки над трима участника

Описание:
Запознаване с технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обекти и съоръжения за природен газ.

Документ:
На успешно завършилите - Удостоверение за професионално обучение

Място на провеждане:
Учебен център за газови технологии Газтек БГ
Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски”, 4 Лабораторен корпус, ет.2
За фирми извън гр. София, при заявки над 10 бр., обучението може да се проведе в самите фирми
запиши се